CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

Các ứng dụng của Polyme

Polyme được sử dụng trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống hiện đại. Túi đựng hàng tạp hóa, soda và chai nước, xơ dệt, điện thoại, máy tính, bao bì thực phẩm, phụ tùng ô tô và đồ chơi đều chứa polyme.

Công nghệ thậm chí còn phức tạp hơn sử dụng polyme. Ví dụ, "các màng lọc khử nước, các chất mang được sử dụng trong việc phát hành thuốc có kiểm soát và các chất sinh học cho kỹ thuật mô sử dụng tất cả các polyme," theo ACS.

Polyme phổ biến cho sản xuất bao gồm polyethylene và polypropylene. Các phân tử của chúng có thể chứa từ 10.000 đến 200.000 monome.

Chia sẻ