CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

Polyme là gì?

Polyme là vật liệu làm từ các chuỗi phân tử dài, lặp lại. Các vật liệu có tính chất duy nhất, tùy thuộc vào loại phân tử được liên kết và cách chúng được liên kết. Một số polyme uốn cong và căng ra, như cao su và polyester. Những polyme khác là cứng và dai, như epoxies và thủy tinh.

Polyme hiện diện vào hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống hiện đại. Rất có thể hầu hết mọi người đã tiếp xúc với ít nhất một sản phẩm chứa polymer - từ chai nước đến các đồ vật cho đến lốp xe trong năm phút vừa qua.

Thuật ngữ polyme thường được sử dụng để mô tả nhựa, là các polyme tổng hợp. Tuy nhiên, các polyme tự nhiên cũng tồn tại; cao su và gỗ, là ví dụ về các polyme tự nhiên, chúng bao gồm một hydrocacbon đơn giản. Protein là các polyme tự nhiên tạo thành từ các axit amin, và các axit nucleic (DNA và RNA) là các polyme của nucleotide - các phân tử phức tạp gồm các bazơ chứa nitơ, đường và axit photphoric.

Theo livesciences.com.

Chia sẻ