CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

PP Film

PP Film dùng để cán màng có độ trong cao làm bao bì đựng vật dụng, thực phẩm, ly nhựa, hoặc dùng thổi túi nilon có độ trong cao,...