CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

Hạt nhựa PPR

Hạt nhựa PPR chủ yếu được dùng làm ống nước chịu nhiệt và áp suất và các phụ kiện ngành nước.