CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

PP Nhiệt hình

PP Nhiệt hình dùng để cán màng PP sau đó tạo hình, định hình bằng nhiệt để tạo ra các loại bao bì, khay nhựa đựng đồ vật, thực phẩm nằm ổn định trong khay.