CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

PP Vải không dệt

PP Vải không dệt sản xuất túi vải, dày vải đi 1 lần, túi bọc dày, vỏ gối, bọc tre bụi đồ dùng, túi trè, cafe, khăn ướt, tả em bé, quần áo y tế dùng 1 lần,...