CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

LDPE 2427K BASELL

HẠT NHỰA LDPE FILM 2427K BASELL Ả RẬP XÊ ÚT

Chi tiết sản phẩm

  • Mã hạt nhựa: LDPE 2427K BASELL
  • Thương hiệu: LUPOLEN
  • Nhà sản xuất: BASELL
  • Nguồn gốc xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Chỉ số chảy (MI): 4
  • Bảng thông số kỹ thuật (TDS) của hạt nhựa LDPE 2427K BASELL: CLICK ĐỂ XEM
  • Bảng hướng dẫn sử dụng an toàn vật liệu (MSDS) của hạt1 nhựa LDPE 2427K BASELL: CLICK ĐỂ XEM
  • Những ứng dụng chủ yếu của hạt nhựa LDPE 2427K BASELL: thổi film, cán màng, màng bọc thực phẩm, màng bọc sử dụng trong công nghiệp, màng co,…