CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

LDPE 312E DOW

LDPE FILM 312E DOW

Chi tiết sản phẩm

  • Mã hạt nhựa: LDPE 312E DOW
  • Thương hiệu: DOW
  • Nhà sản xuất: DOW
  • Nguồn gốc xuất xứ: USA
  • Chỉ số chảy (MI): 0.75
  • Bảng thông số kỹ thuật (TDS) của hạt nhựa LDPE 312E DOW: CLICK ĐỂ XEM
  • Bảng hướng dẫn sử dụng an toàn vật liệu (MSDS) của hạt nhựa LDPE 312E DOW: CLICK ĐỂ XEM
  • Những ứng dụng chủ yếu của hạt nhựa LDPE 312E DOW: sản xuất màng tráng, màng co đối xứng, túi mua sắm, túi đựng rác, màng sử dụng trong vệ sinh và y tế, màng thực phẩm, màng nông nghiệp, có thể pha với LLDPE…