CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

MPE MF18S010U GAIL

HẠT NHỰA METALLOCENE PE MF18S010U GAIL ẤN ĐỘ

Chi tiết sản phẩm

  • Mã hạt nhựa: METALLOCENE PE MF18S010U GAIL
  • Thương hiệu: G LENE
  • Nhà sản xuất: GAIL
  • Nguồn gốc xuất xứ: Ấn Độ
  • Chỉ số chảy (MI): 1
  • Bảng thông số kỹ thuật (TDS) của hạt nhựa METALLOCENE PE MF18S010U GAIL: CLICK ĐỂ XEM
  • Bảng hướng dẫn sử dụng an toàn vật liệu (MSDS) của hạt nhựa METALLOCENE PE MF18S010U GAIL: CLICK ĐỂ XEM
  • Những ứng dụng chủ yếu của hạt nhựa METALLOCENE PE MF18S010U GAIL: sản xuất bao bì film nhiều lớp cho các ứng dụng như túi đựng trong tủ mát, tủ đá, phim tráng hoặc không tráng cho bao bì thực phẩm hoặc loại khác,...