CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

LDPE 0374 QAPCO

HẠT NHỰA LDPE FILM FD0374 QAPCO QATAR

Chi tiết sản phẩm

  • Mã hạt nhựa: LDPE FD0374 QAPCO
  • Thương hiệu: LOTRENE
  • Nhà sản xuất: QAPCO
  • Nguồn gốc xuất xứ: QATAR
  • Chỉ số chảy (MI): 3.5
  • Bảng thông số kỹ thuật (TDS) của hạt nhựa LDPE FD0374 QAPCO: CLICK ĐỂ XEM
  • Bảng hướng dẫn sử dụng an toàn vật liệu (MSDS) của hạt nhựa LDPE FD0374 QAPCO: CLICK ĐỂ XEM
  • Những ứng dụng chủ yếu của hạt nhựa LDPE FD0374 QAPCO: sản xuất các loại màng có độ mỏng rất cao để đựng các vật nhẹ,…