CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

LDPE 150 BW EXXONMOBIL

LDPE LD150BW EXXONMOBIL FILM GRADE SINGAPORE

Chi tiết sản phẩm

  • Mã hạt nhựa: LDPE LD150BW EXXONMOBIL
  • Thương hiệu: EXXONMOBIL
  • Nhà sản xuất: EXXONMOBIL
  • Nguồn gốc xuất xứ: Singapore
  • Chỉ số chảy (MI): 0.75
  • Bảng thông số kỹ thuật (TDS) của hạt nhựa LDPE LD150BW EXXONMOBIL: CLICK ĐỂ XEM
  • Bảng hướng dẫn sử dụng an toàn vật liệu (MSDS) của hạt nhựa LDPE LD150BW EXXONMOBIL: CLICK ĐỂ XEM
  • Những ứng dụng chủ yếu của hạt nhựa LDPE LD150BW EXXONMOBIL: túi đựng rác nhà vệ sinh, túi bọc đồ nhà bếp, màng làm nhãn sản phẩm,…