CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

LDPE 7236 BOROUGE

HẠT NHỰA LDPE FILM FT7236 BOROUGE UAE

Chi tiết sản phẩm

  • Mã hạt nhựa: LDPE FT7236 BOROUGE
  • Thương hiệu: BORSTAR
  • Nhà sản xuất: BOROUGE
  • Nguồn gốc xuất xứ: UAE
  • Chỉ số chảy (MI): 4
  • Bảng thông số kỹ thuật (TDS) của hạt nhựa LDPE FT7236 BOROUGE: CLICK ĐỂ XEM
  • Bảng hướng dẫn sử dụng an toàn vật liệu (MSDS) của hạt nhựa LDPE FT7236 BOROUGE: CLICK ĐỂ XEM
  • Những ứng dụng chủ yếu của hạt nhựa LDPE FT7236 BOROUGE: thổi màng có độ bóng và trong, màng tổng hợp, túi mềm đựng chất lỏng, bao bì thực phẩm, túi đựng đồ giặt là,…