CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

PP Tráng

PP Tráng dùng để tráng, ghép các lớp màng nhựa mỏng lên các bề mặt khác như bao dệt, giấy, tranh, ảnh...nhằm ngăn việc hút ẩm, ngấm nước của vật liệu chính.