CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

PP Random Copo

PP Random Copo được dùng để ép các loại đồ dùng, hộp nhựa có độ trong cao, bóng và bền, hoặc một số loại được sử dụng làm màng nhựa để tạo hình bao bì đóng g...