CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

PET THỔI CHAI NƯỚC NÓNG

PET thổi chai nước nóng là loại PET dùng để thổi các loại chai lọ nhựa đòi hỏi nước, thực phẩm khi chiết rót vào chai phải còn nóng.