CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

PET THỔI CHAI THƯỜNG

PET thổi chai thường là loại PET dùng để thổi các loại chai lọ nhựa mà nước, thực phẩm khi chiết rót vào chai chỉ cần ở nhiệt độ thường hoặc lạnh.