CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

LDPE 2427H BASELL

HẠT NHỰA LDPE FILM 2427H BASELL Ả RẬP XÊ ÚT

Chi tiết sản phẩm

  • Mã hạt nhựa: LDPE 2427H BASELL
  • Thương hiệu: LUPOLEN
  • Nhà sản xuất: BASELL
  • Nguồn gốc xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Chỉ số chảy (MI): 1.9
  • Bảng thông số kỹ thuật (TDS) của hạt nhựa LDPE 2427H BASELL: CLICK ĐỂ XEM
  • Bảng hướng dẫn sử dụng an toàn vật liệu (MSDS) của hạt1 nhựa LDPE 2427H BASELL: CLICK ĐỂ XEM
  • Những ứng dụng chủ yếu của hạt nhựa LDPE 2427H BASELL: sản xuất các loại túi, túi mềm có thể dựng đứng, cán màng, màng bọc thực phẩm, mảng sử dụng trong lĩnh vực vệ sinh, màng lót, màng co,…