CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

HDPE 2600F LOTTE

HDPE 2600F LOTTE FIBRE GRADE

Chi tiết sản phẩm

  • Mã hạt nhựa: HDPE FIBRE 2600F LOTTE
  • Thương hiệu: HIVOREX
  • Nhà sản xuất: LOTTE
  • Nguồn gốc xuất xứ: Hàn Quốc
  • Chỉ số chảy (MI): 18
  • Bảng thông số kỹ thuật (TDS) của hạt nhựa HDPE FIBRE 2600F LOTTE: CLICK ĐỂ XEM
  • Bảng hướng dẫn sử dụng an toàn vật liệu (MSDS) của hạt nhựa HDPE FIBRE 2600F LOTTE: CLICK ĐỂ XEM
  • Những ứng dụng chủ yếu của hạt nhựa HDPE FIBRE 2600F LOTTE: Vải sợi bán thành phần (PET/PE, PP/PE), vải sợi dệt và vải sợi không dệt,…