CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Kết nối thành công

PP HOMOPOLYMER

PP homopolymer có tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao, cứng hơn và chắc hơn copolymer.